EUROFES s.r.o.
EUROFES s.r.o. Dotace Úvěry Výběrová řízení Cena Kontakt
EUROFES s.r.o.
Dotace
:: Online žádost
Strategie a podnik. zaměry
Úvěry
:: Online žádost
Výběrová řízení
Reference
Cena
Napište nám
Hledání
Kontakt
Elektronický zpravodaj...

Chcete-li od nás dostávat aktuální informace, zadejte zde Váš email:

Dotace

Eurofes s.r.o. je poradenská firma se zaměřením na získávání dotací z Evropské unie i národních rozpočtů pro žadatele z řad podnikatelů a firem, fyzických osob, obcí i neziskových organizací.

Poskytujeme Vám zdarma konzultaci a zpracování nabídky dotačních prostředků. Jsme připraveni si vyslechnout Vaše požadavky a následně, na základě provedené analýzy, Vám poskytnout kompletní služby na profesionální úrovni.


Poskytované služby v oblasti financování:

Zajištění DOTACÍ z EU a národních zdrojů pro podnikatele, obce i neziskové organizace:
Identifikace potřeb a návrh optimálních dotačních programů – zdarma !!
 Registrace žádosti, zpracování žádosti a podkladů, včetně podání
 Dotační management – kontrola dodržování podmínek grantových smluv

Zajištění zvýhodněných úvěrů a záruk:
 Identifikace potřeb a návrh optimálního typu úvěrování – zdarma !!
 Kompletní zpracování žádosti a podkladů, včetně vyřízení
 Kontrola dodržování podmínek úvěrových smluv
 Zpracování podnikatelských záměrů, strategií a studií proveditelnosti:
Individuální přístup s použitím moderních analytických metod z hlediska účelu dokumentu - úvěr, dotace, individuální potřeby klienta.
Zajištění výběrových řízení v souladu s programem a zákonem č. 137/2006 Sb.


Komu dotace zajišťujeme?

 Podnikatelé
 Fyzické osoby
 Minicipality
 Neziskové organizace


Identifikace potřeb

Problematika získávání dotací z EU i národních rozpočtů je administrativně velmi náročná a vyžaduje hodně času a úsilí nejen ke zpracování a kompletaci vlastní žádosti, ale i vyhledání té nejvhodnější a nejefektivnější formy podpory. Málo který žadatel má dostatek času, informací a trpělivosti, aby si všechno zařídil sám. Nechte si proto zdarma zpracovat návrh dotačních programů na základě identifikace vašich potřeb. Pokud máte zájem o nezávazné zpracování návrhu, můžete nás kontaktovat prostřednictvím identifikačního vstupního formuláře, na základě kterého Vám navrhneme optimální řešení. Tato služba je naprosto nezávazná a bezplatná !!!


Zpracování žádosti a podkladů

Zpracování vlastní žádosti je poměrně složitý a zdlouhavý proces. Je nutné počítat, že zpracování zabere minimálně 14 dní intenzivní práce. Co všechno obvykle bývá součástí žádosti?

 vlastní žádost (např. ELZA, BENEFIT), kde se popisuje vlastní záměr, cíle projektu, jak projekt plní cíle opatření programu dané dotace, udržitelnost projektu i po jeho skončení, identifikace rizik, projektový tým, rozpočet projektu….
 Studie proveditelnosti projektu (podnikatelský záměr)
 Logický rámec projektu,
 CBA analýza (cost benefit analysis)
 Výpočet ukazatele dluhové služby (pro obce)
 Rozpočet a plán projektu, sestavení projektového týmu
 Stanovisko k posouzení vlivu projektu na životní prostředí
 Doklad o právní subjektivitě žadatele
 Výpis z rejstříku trestů
 Daňové přiznání a účetní závěrka za poslední tři uzavřená období
 Územní povolení, stavební povolení, projektová dokumentace
 Čestné prohlášení o bezdlužnosti
 Harmonogram realizace projektu
 Údaje o partnerech projektu
 Zajištění financování – úvěr, vlastní zdroje, atd.

Při zpracovávání žádosti o dotaci se předpokládá vysoká míra spolupráce s žadatelem, tak, aby byl naplněn účel projektu.
 

.: EUROFES s.r.o. :: Dotace :: Strategie a podnik. zaměry :: Úvěry :: Výběrová řízení :: Reference :: Cena :: Napište nám :: Hledání :: Kontakt :.
  © 2009, EUROFES - Dotace EU, řízení a financování projektů, výběrová řízení | Tvorba stránek: COMETA Computers | Redakční systém: cms portia.cz